STYRET

Styret

Pål Oppegård
LEDER
Tlf: 943 22 105
Sivert Nordvik Torgersen
NESTLEDER
Tlf:
E-post:
Synnøve Øhlund
KASSERER
Tlf:
E-post:
Børre Birkeland
DIRIGENT
Tlf: 
E-post:
Sofie Hunstad
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:
Lise Gjelseth
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:

Stina Jørgensen

VARAMEDLEM
Tlf:
E-post:

Styret

STYRET

Styret

Pål Oppegård
LEDER
Tlf: 943 22 105
TBD
NESTLEDER
Tlf:
E-post:
Synnøve Øhlund
KASSERER
Tlf:
E-post:
Børre Birkeland
DIRIGENT
Tlf: 
E-post:
Sofie Hunstad
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:
Lise Gjelseth
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:

Stina Jørgensen

VARAMEDLEM
Tlf:
E-post:
Søk
Driftes av Styreportalen AS