Styret

STYRET

Styret

Per-Ove Hanssen
LEDER
Katrine Erikstad
NESTLEDER
Tlf:
E-post:
Synnøve Øhlund
KASSERER
Tlf:
E-post:
Børre Birkeland
DIRIGENT
Tlf: 
E-post:
Sofie Hunstad
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:
Mads Toftebakk
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:
Stina Jørgensen
VARAMEDLEM
Tlf:
E-post:
Søk
Driftes av Styreportalen AS